Allt för många lämnar efter sig ett tungt arv bestående av obesvarade frågor. Har något testamente skrivits? Vilka försäkringar finns och vem har rätt till försäkringspengarna? Finns någon sista önskan om var och hur begravningen ska ske?
För att förhindra att frågor som dessa förblir obesvarade har vi tagit fram Livsarkivet – ett dokument som vi varmt rekommenderar att du använder dig av.